Buhay Nayon

Malawak na tanawin
Bundok at bukirin
Dagat sa silangan
Kaygandang pagmasdan

Tuyong pilapil tuwing tag-araw
Maputik na daanan ng kalabaw
Pagtitipon tuwing gabi
Sayawan ng ginoo’t binibini


Maagang araw ng paggawa

Pananim at kabuhayan ang nakataya
Amoy ng kape at agahan
Saganang pagkain, walang ubusan


Tagay ng alak kinagabihan

Isang pasada bago magkatulugan
Paghahanda sa araw na susunod
Pamatid ng katawang pagod
 

Buhay nayon ay payak lang
Walang gaanong pagkakaabalahan
Kaya lahat nagkakakilala
Kahit akong isang hamak na bisita

 

Advertisement