The Haunted: Chapter 4-Start of Yesterday

Makapigil-hininga ako habang nakatayo sa harapan ng malaking bahay na tinuluyan ko noong nag-aaral pa ako. College house ang tawag naming magkakabahay noon. “Inaasahan ba talaga nila ang pagdating ko?” natanong ko na lang sa aking sarili. Hindi gaya noong 1994, marami nang sasakyang dumaraan sa harap ng college house. May isang taxing huminto saglit … Continue reading The Haunted: Chapter 4-Start of Yesterday